...

Bankszámlaszám: 10702019-85008898-51100005
Adószám: 18196913-1-42
Telefon: 06 (1) 273-0449

Adománybolt
Adományozás
Váltás magyar nyelvre  Change language to English


Vezetőség
send print

Kuratórium

A Magyar Református Szeretetszolgálat munkáját egy ötfős Kuratórium irányítja és igazgatja, mely havonta-kéthavonta ülésezik. Tagjait a Magyar Református Egyház Zsinata jelölte a 4 magyarországi református egyházkerületből.          

 

Pál Sándor

kuratóriumi elnök

a Magyar Plastiroute kft. Igazgatója

Beszterczey András

Beszterczey András

 irodavezető

MRE Szeretetszolgálati Iroda

Oláh István

kuratóriumi titkár 

a Debrecen- NagytemplomiReformátus Egyházközség lelkésze

(Tiszántúli Református Egyházkerület)

Osgyán Dániel

ügyvezető igazgató

vészhelyzet- kezelési és nemzetközi fejlesztési igazgató

a katasztrófa helyzetek és a nemzetközi programok vezetője

 

Bátki Dávid Géza

kuratóriumi tag 

a Etei Református Egyházközség lelkésze

(Dunántúli Református Egyházkerület)

Balogh Barnabás

lelkész-igazgató

lelkész

a debreceni regionális iroda vezetője.

Gere Gábor

kuratóriumi tag 

a Varbói Református Egyházközség lelkipásztora

 (Tiszáninneni Református Egyházkerület)

Vad Lilla

önkéntes programok igazgatója

 

Veres Sándor

kuratóriumi tag 

a  Budapest-Északi Református Egyházmegye gondnoka

(Dunamelléki Református Egyházkerület)

Gilicze Réka

szóvivő

 

 

Szabó Dominika

kommunikációs vezető